OUDERENREGELINGEN

RVU EN GENERATIEPACT NOG VER WEG

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Veerle Randag

‘TERUGBLIKKEND BLIJKT DAT DE WERKGEVERS AL DIE TIJD VOORAL OP DE REM HEBBEN GETRAPT’

Er lijkt een vloek te rusten op het overleg tussen de werkgevers en de bonden in het streekvervoer over regelingen voor ouderen. Een beslissend laatste overleg eind november werd op de valreep geannuleerd. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag houdt hoop op een goede afloop, maar vreest het ergste.

April. Dat was de datum waarop de werkgevers en de bonden in het streekvervoer er uit hadden moeten zijn. Want zo hadden ze dat in de jongste cao afgesproken: uiterlijk 1 april 2021 moeten de partijen een afspraak hebben gemaakt over een Regeling Vervroegd Uittreden voor het oudere rijdend personeel én over uitbreiding van het generatiepact voor ál het oudere personeel. Maar die datum is dus niet gehaald. En het is de vraag of er überhaupt nog een akkoord komt. Daarvoor zijn de voortekenen te slecht.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

‘Wij willen afspraken waarmee de oudere werknemers in het streekvervoer gezond de eindstreep kunnen halen’, vertelt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag. ‘Bijvoorbeeld eerder met pensioen – de zogenaamde RVU-regeling – maar ook uitbreiding van het generatiepact waardoor ze vóór hun pensionering iets minder kunnen gaan werken en minder late diensten hebben. De werkgevers willen dit allemaal ook, zeggen ze, maar ik heb de indruk dat ze vooral doen alsof. De sector kampt met een enorm tekort aan werknemers, en ze willen daarom het liefst iedereen die er nog zit zo lang mogelijk in dienst houden.’

Terugblikkend op het overleg tot dusver blijkt dat de werkgevers al die tijd vooral op de rem hebben getrapt. Van der Gaag: ‘We hebben zeven keer onderhandeld. Dat heeft op 19 juli jongstleden geleid tot een voorstel dat een beetje in de richting kwam van wat we samen wilden. Maar uiteindelijk trokken de werkgevers alsnog hun handen ervan af. Ze stelden aanvullende financieringsvoorwaarden – te betalen met cao-geld dat voor de werknemers is gereserveerd – en over het generatiepact wilden ze het helemaal niet meer hebben. Daarmee liepen de onderhandelingen vast.’

INFORMEEL OVERLEG

Deze laatste actie van de werkgevers, vertelt Van der Gaag, ‘verraste ons. We zaten vast, hoe moesten we nu verder? De cao-afspraak dat we een akkoord zouden sluiten, ligt er immers nog steeds. Daarom hebben we na de zomer drie keer informele vervolgbesprekingen gevoerd met de werkgevers. Maar ook dat leverde geen doorbraak op, helaas.’

Uiteindelijk lijkt de kans aanzienlijk dat de conclusie moet worden getrokken dat de cao-partijen er op dit punt niet met elkaar uit gaan komen. ‘Zodra blijkt dat dit ook echt zo is, gaan we direct terug naar onze leden’, aldus de FNV-bestuurder. ‘Dan zullen we hen duidelijk maken dat er met de werkgevers niet te onderhandelen valt en er zonder beweging geen afspraken zijn te maken. En dat de werkgevers zich niet aan enige verplichting houden jegens hun werknemers. Het is trouwens sowieso goed om ons in plaats van op de werkgevers juist op onze leden te richten. Daar ligt immers onze kracht. Dat komt in dit geval helemaal goed uit, want dan kunnen we de terugkoppeling over het door de werkgevers gedwarsboomde traject combineren met het ophaalrondje voor de cao.’

Op 22 november stond nog een laatste formeel overleg over een RVU- en generatiepactregeling gepland, maar deze werd op de valreep geannuleerd wegens ziekte van de voorzitter van de werkgeversdelegatie. ‘Dat is vervelend voor alle werknemers in de sector die al lang zitten te wachten op een goede regeling. We zijn nu op zoek naar een nieuwe datum. De datumprikker is rondgegaan en het overleg zal plaatsvinden tussen nu en de eerste week van januari. We zijn het verplicht aan onze leden om te kijken of er toch nog een resultaat uit dit laatste overleg gesleept kan worden. Tegen mijn achterban zeg ik daarom: wordt opnieuw vervolgd.’

MARIJN VAN DER GAAG: ‘IK HEB DE INDRUK DAT DE WERKGEVERS VOORAL DOEN ALSOF’

Deel deze pagina