BESTE WENSEN (4)

‘HET IS TIJD VOOR RUST IN DE TENT’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

'ALS NIEMAND HET MENTALE ARCHIEF BIJHOUDT, KUNNEN WERKGEVERS HUN GANG GAAN‘

Rust in de markt, in de bedrijven en onder de collega’s. Dat is wat buschauffeur Jolien de Graaf Bierbrauwer (EBS) wenst voor 2022. Rust in de tent.

Het is bijna kerst, en kort daarna Nieuwjaar. Dus fijne feestdagen en de beste wensen allemaal! Nu we het er toch over hebben: wat wensen de bestuursleden van de Subsectorraad Streekvervoer voor hun sector in 2022?

‘Zoveel mogelijk jongeren erbij. Daar hebben we behoefte aan en het is belangrijk voor het voortbestaan van de sector. Ik hoop wel dat ze vervolgens snel aanhaken bij het vakbondswerk, want het lijkt er op dat jongeren eerder voor het individu kiezen dan voor het collectief. Dat zou jammer zijn. Zeker wanneer al diegenen die nieuw instromen alles wat ze tegenkomen aannemen als vanzelfsprekend. Omdat het collectief historisch geheugen ontbreekt. Hier ligt een taak voor ons, de oudere werknemers. Als niemand het “mentale” archief bijhoudt, kunnen de werkgevers hun gang gaan. Dan gaan ze het bij een nieuwe generatie opnieuw proberen en krijg je oude wijn in nieuwe zakken. Oftewel oude voorstellen waar wij eerder tegen gestreden hebben, die onder een nieuwe noemer opnieuw ter tafel komen. Dat willen we natuurlijk niet. Daarmee zou de hele carrousel weer van voor af aan gaan ronddraaien.

‘Het is tijd voor rust in de tent. Rust in de markt, in de bedrijven en onder de collega’s. Maar ook op cao-gebied. En rust voor de passagiers, niet te vergeten. Zodat zij niet elk jaar met nieuwe lijnen en dienstregelingen worden geconfronteerd. Rust, mensen, rust. Alsjeblieft.’

‘JONGEREN LIJKEN EERDER VOOR HET INDIVIDU TE KIEZEN DAN VOOR HET COLLECTIEF’

Deel deze pagina