BESTE WENSEN (3)

‘IK HOOP OP HERSTEL VAN DE VERHOUDINGEN’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

‘WE MOETEN WAT DOEN, VOORDAT EERDAAGS DE BOM WERKELIJK BARST’

Hij heeft meer persoonlijke wensen op zijn lijstje staan, maar als buschauffeur Sooi van Weegberg (Arriva) dan toch moet kiezen, dan kiest hij voor herstel van de verstoorde verhouding tussen FNV Streekvervoer en de werkgevers.

Het is bijna kerst, en kort daarna Nieuwjaar. Dus fijne feestdagen en de beste wensen allemaal! Nu we het er toch over hebben: wat wensen de bestuursleden van de Subsectorraad Streekvervoer voor hun sector in 2022?

‘Vanuit de vakbond geredeneerd zou ik graag willen dat het overleg met de werkgevers weer op een normaal punt komt. Want dat is nu abnormaal. Het overleg verloopt moeizaam en ik kijk nu toch echt met een bepaalde blik richting de werkgevers. Het is de hoogste tijd dat daar iets aan gedaan wordt. En ook hierbij kijk ik weer met een bepaalde blik richting de werkgevers. Dus laten we wat doen, voordat eerdaags de bom werkelijk barst.

‘Voorbeeld. Na zo’n vijftig jaar werken - voor de meeste chauffeurs ook altijd in een zwaar beroep - is het tijd om eerder te kunnen stoppen. En de laatste paar jaar daarvoor ook wat minder te werken. De zwaar-werkregeling en het generatiepact helpen daar bij. De opbrengst is dat ouderen eerder kunnen stoppen en jongeren een vaste baan kunnen krijgen met een leefbaar inkomen. Maar de werkgevers willen niet!

‘Er zijn twee opties: óf wij kiezen een andere insteek, óf de werkgevers doen dat. Een derde weg is nog beter, namelijk dat beide partijen over en weer open en eerlijk zijn en bereid zijn elkaar werkelijk vast te houden. Nu zeggen de werkgevers dat ze overal over willen praten en de sector gezond willen houden, maar in de praktijk blijkt eerder het tegendeel. Ze willen alleen verslechteringen voor het personeel doorvoeren en bij de aanbestedingen doen ze vrolijk mee aan de race naar beneden. Ze schrijven zo goedkoop mogelijk in en laten het personeel daarvoor betalen. Laten we daarom in goed overleg het roer zo snel mogelijk omgooien.’

SOOI VAN WEEGBERG: ‘… OVERLEG NIET NORMAAL… ’

Deel deze pagina