CAO STREEKVERVOER

WERKGELEGENHEIDSGARANTIE VOOR ROOSTERGEBONDEN PERSONEEL

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld

De vakbonden en de werkgevers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor het streekvervoer. Volgens FNV-onderhandelaar Marco Bouma ‘niet het beste resultaat, maar op dit moment en in deze tijd het maximaal haalbare.’ Hij legt uit hoe de partijen tot deze uitkomst zijn gekomen.

‘Enkele sectoren in Nederland hebben flink kunnen profiteren van de coronacrisis’, begint Marco Bouma van FNV Streekvervoer zijn verhaal. ‘De detailhandel vooral: de supermarkten, de bouwmarkten, de tuincentra en de online winkels. In de vervoerssector zien we een heel ander beeld. Daar zijn flinke klappen gevallen. KLM gaat fors reorganiseren, bij NS staan eveneens ingrijpende maatregelen op stapel en in de touringcarsector is het ronduit kommer en kwel. Het streekvervoer tenslotte, de sector waar ik me als vakbondsbestuurder mee bezig houd, heeft het ook zwaar te verduren.’

LASTIG ONDERHANDELEN

‘Onder een dergelijk gesternte is het lastig onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden’, benadrukt de FNV-bestuurder. ‘Daarom is het goed dat we alle door de werkgevers voorgestelde verslechteringen voor de nieuwe cao hebben kunnen tegenhouden. Dus de medewerkers hoeven geen atv of tredeverhogingen in te leveren en ze krijgen ook niet minder loon bij ziekte.’

Bouma ziet dit als winstpunt: ‘We hebben als FNV-onderhandelingsdelegatie voor al het directe roostergebonden personeel in vaste dienst een werkgelegenheidsgarantie tot 1 juli 2021 uitonderhandeld. Dat is de datum waarop deze cao afloopt. Hier tegenover staat dat wij concessies hebben moeten doen wat betreft het loon. We hebben voor de duur van de cao een nullijn afgesproken. Dus niemand gaat er op vooruit, maar ook niet op achteruit.’

OVERBRUGGINGS-CAO

Bouma wil de nieuwe cao geen verlenging van de oude noemen, ‘want dat betekent dat je geen nieuwe afspraken zou hebben gemaakt. Ik praat liever over een overbruggings-cao, met een gedeeltelijke verlenging als onderdeel daarvan.’

De werkgelegenheidsgarantie die hij noemde is een van die nieuwe afspraken. Ook nieuw is de komst van een werkgroep die ambitieus aan de slag gaat met het uitwerken van het pensioenakkoord en het opstellen van een generatiepact (zie ook het artikel over de zware-beroepenregeling en de tijdelijke subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden DIEU elders in dit e-magazine). ‘Zodat ouderen minder kunnen gaan werken en ook eerder met pensioen kunnen’, aldus Bouma. ‘Het is de bedoeling dat de werkgroep al rond 1 januari van start gaat en uiterlijk 1 april met aanbevelingen komt. Daarover kunnen we dan afspraken maken tijdens het cao-overleg dat rond die tijd weer van start gaat.’

ONDERZOCHT WORDT HOE OUDEREN MINDER KUNNEN GAAN WERKEN OF EERDER MET PENSIOEN KUNNEN

Marco Bouma: ‘Werkgelegenheidsgarantie voor al het roostergebonden personeel.’

MINDER FLEXKRACHTEN

Wel resteert nog één pijnpunt, hoewel dat feitelijk los staat van de cao-afspraken, maar waar Bouma niet omheen wil lopen. ‘De streekvervoerbedrijven lijden forse verliezen door de dalende reizigersaantallen. In het beste geval – als ze een kostencontract hebben – krijgen ze 93 procent van de dienstregelingsuren vergoed. Hebben ze een opbrengstencontract, dan lijden ze nog meer verlies. Zo bezien vind ik het realistisch dat ze gaan afschalen en niet meer 100 procent van de diensten rijden. Dat gaat gepaard met afbouw van het aantal flexkrachten: gedetacheerden, oproepkrachten, gepensioneerden en uitzendkrachten. Dat doet zeer, maar zo is nu eenmaal de volgorde in Nederland. Dit wil echter niet zeggen dat wij ons hier zonder meer bij neerleggen. Daarom hechten wij veel waarde aan de werkgroep waarover ik hiervoor al sprak, die gaat onderzoeken hoe oudere medewerkers eerder kunnen stoppen of minder kunnen gaan werken. Dat biedt ruimte voor de instroom van nieuwe krachten. Die zijn doorgaans jonger en daardoor goedkoper, dus besparingen blijven mogelijk. Dat noem ik een win-winsituatie voor jong én oud.’

Deel deze pagina