VOORWOORD

DE STRIJDBIJL OPGRAVEN

FNV-bestuurder Marijn van der Gaag ziet de geschiedenis zich herhalen. Eerder voerde het personeel in het streekvervoer namelijk ook al actie om de werkdruk te verlagen. Maar hun werkgevers nemen ze, voorzichtig uitgedrukt, nog altijd niet serieus.

De huidige acties in het streekvervoer waren onvermijdelijk. De werkgevers hebben dit over zichzelf afgeroepen. Ze schofferen hun werknemers door geen enkele aandacht te besteden aan de wensen die leven en de problemen waar zij tegenaan lopen.

Namens onze achterban hebben wij voorstellen gedaan om de gigantische werkdruk aan te pakken. Inderdaad, onder meer in de vorm van een looneis. Die looneis is mede bedoeld om de werknemers de huidige forse inflatie op zijn minst een beetje te kunnen laten bijbenen. Maar hij is óók en misschien wel vooral bedoeld om meer werknemers, liefst vooral jongeren aan te trekken en daarmee de werkdruk te verlagen.

De reactie van de werkgevers op onze voorstellen kan ik niet anders betitelen dan een dikke middelvinger naar de werknemers. Hun eindbod kwam als een complete verrassing, terwijl de onderhandelingen over de nieuwe cao nog niet eens waren begonnen.

We waren in gesprek over regelingen voor oudere werknemers en hadden nog niet eens de kans gekregen om ook andere onderwerpen te bespreken. Als je dan opeens met een eindbod komt ben je geen betrouwbare gesprekspartner.

Logisch dat onze leden dat eindbod massaal hebben weggestemd. Veel te mager! Ze verwachten een fatsoenlijke cao van hun werkgevers. Maar in plaats van verder te praten hielden de werkgevers hun poot stijf en negeerden ze ons ultimatum om ze weer aan tafel te krijgen.

De wensen van onze leden zijn overigens niet nieuw. Ze willen dat de hoge werkdruk, die alles te maken heeft met een steeds krapper wordende dienstregeling, wordt aangepakt. In 2018 hebben ze hier ook al eens voor gestaakt.

De geschiedenis lijkt zich nu herhalen. De werkgevers hollen de dienstregeling alleen maar verder uit, en de roosters worden steeds zwaarder. Met de grote personeelskrapte en de vergrijzing hier bovenop wordt de druk nog verder vergroot. Hierdoor loopt het ziekteverzuim nu al lokaal op tot boven de 25 procent.

Dit is echt onacceptabel, en dus voeren we weer actie. We zijn voorzichtig begonnen met estafetteacties waarin we flyers uitdelen om het publiek te informeren. We houden rekening met de examenweken die nu plaatsvinden, maar daar omheen voeren we stakingsacties verspreid door het land. Laten we hopen dat deze eerste fase van onze strijd voldoende is om de werkgevers tot inkeer te brengen. Anders graven we de strijdbijl na de zomer weer op, en dan blijft het niet langer bij publieksvriendelijk actievoeren. De maat is vol, en daarom gaan we er dan ook vol voor.

Marijn van der Gaag, bestuurder FNV Streekvervoer

Deel deze pagina