VOORWOORD

INVESTEREN IN PLAATS VAN AFSCHALEN

Niet afbouwen, maar opbouwen, vindt FNV-bestuurder Marco Bouma. En daarom ook: geen transitieplan voor het openbaar vervoer, maar een investeringsplan.

Onlangs hebben wij als bestuurders van FNV Spoor, FNV Stadsvervoer en FNV Streekvervoer een noodkreet geslaakt richting de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat. Het openbaar vervoer is in gevaar, zo luidt kort samengevat onze boodschap. De overheid wil dat de personenvervoerders zogenoemde transitieplannen opstellen als ze nog in aanmerking willen komen voor de beschikbaarheidsvergoeding van 93 procent van de totale kosten.

Hoe je het ook noemt, transitieplannen of afschalingsplannen, het zijn natuurlijk gewoon bezuinigingen. Als het aan ons ligt, gaan al die plannen vandaag nog de ijskast in. Wij bezien de toekomst namelijk liever van de positieve kant. Daarom pleiten we juist voor investeren in plaats van bezuinigen.

Onze brandbrief heeft er toe geleid dat de beschikbaarheidsvergoeding is verlengd tot eind 2021 én dat we zijn uitgenodigd te komen meepraten in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) over maatregelen om het ov ook in 2022 zo veel mogelijk in stand te houden. Onze boodschap in het NOVB kan ik hier wel verklappen.

Door de afschalingsscenario’s wordt Nederland minder bereikbaar. Er komen minder haltes, kortere lijnen en ritten vervallen. Dat betekent ook minder werkgelegenheid en dus ontslagen. Met als consequentie dat daarna, wanneer de reizigersaantallen weer toenemen, de afschaling wordt omgevormd naar opschaling en mensen opnieuw moeten worden geworven en aangenomen.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, zo is simpel vertaald onze boodschap. Het ov is noodzakelijk voor het behalen van klimaatdoelstellingen en voor het leefbaar en bereikbaar houden van steden en het platteland (zie de diverse artikelen hierover verderop in dit e-magazine). Daarom moet niet worden afgeschaald maar juist worden geïnvesteerd in het openbaar vervoer.

Als FNV zetten wij in op maximaal behoud van openbaar vervoer en werkgelegenheid. We zien nu al dat de reizigersaantallen weer zijn toegenomen, op sommige plekken zelfs tot 60 procent, en dat eerdere afschalingen leiden tot personeelskrapte. Het is dan ook onverstandig om op de korte termijn te snijden in dienstregelingen.

Nederland, met name het platteland, is gebaat bij goed functionerend openbaar vervoer. Ouderen en gehandicapten zijn gebaat bij goed functionerend ov. Het milieu is gebaat bij ov. En het openbaar vervoer zelf is gebaat bij een rustige en goed functionerende arbeidsmarkt, waarbij alle vakkrachten voor de sector behouden blijven.

Daarom onze positieve boodschap: niet afbouwen maar opbouwen. Uiteindelijk zal dat per saldo veel meer opleveren dan krimpen, snijden en anderszins bezuinigen. Daar zijn wij van overtuigd. Nu de politiek nog. Marco Bouma, Bestuurder FNV Streekvervoer

Deel deze pagina