KLIMAAT

‘INVESTEER IN HET OV EN NEEM HET VOORTOUW’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld

Bas van Weegberg: ‘Tijd om als bond zelf het voortouw te nemen.’

‘Het openbaar vervoer heeft een grote toekomst in verband met de klimaatdoelstellingen’, vindt Bas van Weegberg. ‘Het is daarom doodzonde dat er niet méér in geïnvesteerd wordt. Anders dan bij asfalt betalen investeringen in het ov zich bijna altijd terug.’

Bas van Weegberg is gemeenteraadslid voor GroenLinks in Tilburg én hij is kandidaat voor het Dagelijks Bestuur van de FNV. Ook niet onbelangrijk: tot voor kort was hij voorzitter van FNV Young & United én hij komt uit een echte ov-familie. Zijn grootvader was buschauffeur en zijn vader is dat nog steeds: Sooi van Weegberg, een prominent kaderlid van FNV Streekvervoer en afgevaardigde in het Ledenparlement van de bond.

Bas beschikt dus over diverse 'referenties' die hem ideaal maken om te bevragen over de rol van het openbaar vervoer in het behalen van de klimaatdoelstellingen. Hij heeft weet van de politiek, is – van huis uit – een vakbondsman, en kent – wederom van huis uit – het openbaar vervoer. Als klap op de vuurpijl is hij voor zijn studie Arbeidsrecht afgestudeerd met een scriptie over de rol van de vakbonden bij het behalen van klimaatdoelstellingen.

GA IN OVERLEG MET DE VAKBONDEN…

Uit 'Noodkreet aan de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat', verzonden door de FNV-vakbondsbestuurders in het openbaar vervoer (trein, streekvervoer, stadsvervoer): Investeer in werknemers, in verduurzaming van het materieel. Ga in overleg met vakbonden, vervoerders en belangenorganisaties. Maak een plan voor de toekomst waarin gezamenlijk besloten kan worden investeringen te doen die nodig zijn om ook na de crisis aantrekkelijk openbaar vervoer te kunnen bieden dat bijdraagt aan de gezondheid van mensen en goed is voor klimaat en milieu.

‘WE STAAN AAN DE VOORAVOND VAN EEN BELANGRIJKE ROL VOOR VAKBONDEN IN DE KLIMAATDISCUSSIE’

GROTE TOEKOMST

‘Het openbaar vervoer heeft een grote toekomst in verband met die klimaatdoelstellingen’, steekt Bas van wal. ‘Het is daarom doodzonde dat er niet méér in geïnvesteerd wordt. Sterker nog, in verband met corona wordt er zelfs nagedacht over afschaling. Met een beetje goede wil snap ik dit laatste nog wel enigszins, maar het grote gevaar hiervan is wel dat we dingen gaan schrappen die we straks niet meer terugkrijgen. Daar ben ik bang voor.’ ‘Investeren in het openbaar vervoer betaalt zich altijd terug’, vervolgt hij. ‘Anders dan meer asfalt neerleggen, omdat het wegverkeer daardoor toeneemt en nieuwe files onvermijdelijk zijn. Ik ben dan ook persoonlijk erg tegen bijvoorbeeld de wegverbreding door het natuurgebied Amelisweerd bij Utrecht.’

ROL VOOR DE BOND

Bas zou het een goede zaak vinden als de FNV zich nóg nadrukkelijker in de klimaatdiscussie zou gaan mengen dan nu gebeurt. ‘Door zelf met voorstellen te komen hoe het beter kan’, oppert hij. ‘Zoals onlangs bij Tata Steel is gebeurd. Heel goed is dat de bond daarbij steun krijgt van burgers en milieuorganisaties. Zo’n aanpak kan ook heel goed voor het ov en andere sectoren. Zolang het maar wel iets blijft van de werknemers zelf.’

Is het bovenstaande ook datgene waarvoor hij in zijn afstudeerscriptie pleit? ‘Mijn hoofdconclusie is dat we aan de vooravond staan van die belangrijke rol voor vakbonden in de klimaatdiscussie. In de afgelopen jaren heeft de FNV uitgebreid meegedacht en meeonderhandeld. Nu is het tijd dat werknemers nog meer zelf aan het roer komen. Zij weten tenslotte het beste wat er moet gebeuren en wat mogelijk is om tot echte resultaten te komen. Zij zitten tenslotte ook daar waar de strijd wordt gestreden en resultaten worden geboekt. Namelijk op de werkvloer.’

Deel deze pagina