ENQUÊTE

VUL IN VOOR GOED WERK, NU EN IN DE TOEKOMST!

Tekst Ronald de Kreij Beeld Shutterstock

VERTEL ONS WAT JIJ NODIG HEBT OM GEZOND TE KUNNEN BLIJVEN WERKEN

Kies voor goed werk, nu en in de toekomst, en vul de enquête van FNV Streekvervoer in. De bond wil de uitkomsten gebruiken om bij het cao-overleg betere werkafspraken te maken en om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen.

FNV Streekvervoer zet in op goed werk, zodat de sector aantrekkelijk is voor nieuwe collega’s en jij gezond kunt blijven werken. Nu en in de toekomst. Om te bepalen hoe wij ons hiervoor hard gaan maken, is het heel belangrijk dat jij ons laat weten wat jij nodig hebt. Vul daarom zo snel mogelijk de volgende vragenlijst is, zodat wij te weten komen wat jij belangrijk vindt!

De vragenlijst bestaat vijf onderdelen en kan ingevuld worden binnen tien minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt en zullen gepubliceerd worden in een nieuwsbrief. De resultaten zullen ook de basis vormen om goede afspraken te maken en om duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

In 2019 heeft FNV Streekvervoer ook een enquête gehouden onder alle werknemers in het streekvervoer. Deze enquête richtte zich specifiek op werkdruk. De uitkomsten van deze enquête zijn grotendeels achterhaald door corona. Deze nieuwe enquête gaat verder dan alleen werkdruk en de uitkomsten zullen worden gebruikt als input voor toekomstig beleid en afspraken. Daarom een dringende oproep om deze enquête in te vullen. Alle input telt. Invullen kan tot 16 juni.

De resultaten van deze enquête zullen direct na de zomervakantie met de achterban gedeeld worden.

Deel deze pagina