BESCHIKBAARHEID

‘AFSCHALEN HELPT HET OV NAAR Z’N MALLEMOER’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Bigstock

Maarten Sweep: ‘Door lijnen weg te snijden en frequenties te verlagen dreig je het ov om zeep te helpen.’

‘Corona, fors minder reizigers, minder inkomsten, crisis. Dus willen de busbedrijven nu afschalen, zoals ze dat noemen. Is dat nu wel zo’n verstandige oplossing? Nee, vindt Maarten Sweep. ‘Laten we niet toestaan dat corona wordt gebruikt om onrendabele lijnen te schrappen.’

‘Hoe verder?’, herhaalt Maarten Sweep de vraag. ‘De busbedrijven willen duidelijkheid van het kabinet over de hoogte van de beschikbaarheidsvergoeding in 2022 voor het geval we dan nog steeds zuchten onder de coronacrisis’, vertelt het kaderlid van FNV Streekvervoer en tevens voorzitter van de ondernemingsraad van Hermes én voorzitter van de centrale ondernemingsraad van Transdev. ‘Maar die duidelijkheid komt er alsmaar niet. Dat is vervelend, want onduidelijkheid maakt onzeker.’

CONFORM CONTRACT

Ondertussen voeren diezelfde busbedrijven discussies met de lokale overheden – de partijen waarmee zij een vervoerscontract hebben – over de vraag of, en zo ja hoeveel zij mogen afschalen om het gebrek aan inkomsten te kunnen compenseren. Maarten: ‘Ik hoor verhalen dat sommige lokale overheden hier nogal geharnast in zitten. Met andere woorden: ze eisen dat er geleverd wordt conform contract.’

‘Toch zijn het ook de busbedrijven die vaak willen bezuinigen op het voorzieningenniveau, omdat de overheid hun vaste kosten voor niet meer dan circa 93 procent vergoedt door middel van de beschikbaarheidsvergoeding. De afschalingen kunnen beperkt lijken, en heel gemakkelijk, maar zijn uitermate onverstandig. Door lijnen weg te snijden en frequenties te verlagen help je het ov om zeep. Met als gevolg dat wanneer straks de pandemie voorbij is, ook het product naar z’n mallemoer is geholpen.’

VERHOOG DE BESCHIKBAARHEIDSVERGOEDING…

Uit 'Noodkreet aan de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat', verzonden door de FNV-vakbondsbestuurders in het openbaar vervoer (trein, streekvervoer, stadsvervoer): Nu al zien wij dat vervoerders en opdrachtgevers in het openbaar vervoer komen met afschaling van dienstregelingen, versoberingsscenario’s en krimpplannen. Daarmee komen de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden van de cruciale werknemers onder grote druk te staan, en uiteindelijk ook de continuïteit van een robuuste landelijke dienstregeling. Verhoog de beschikbaarheidsvergoeding voor ov-bedrijven naar 100 procent en laat de vergoeding lopen tot het moment dat de reizigersaantallen weer in voldoende mate aantrekken om rendabel OV uit te kunnen voeren.

‘AL DAN NIET BEPERKT AFSCHALEN LIJKT HEEL GEMAKKELIJK, MAAR IS UITERMATE ONVERSTANDIG’

NIET KWALIJK NEMEN

Een andere optie voor busbedrijven is op de bedrijfsvoering besparen, dit gaat met name ten koste van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. ‘Dat lijkt me evenmin wenselijk’, zegt hij. ‘Dat lijkt op bestraffen. Net als de reiziger kan ook het personeel de pandemie niet kwalijk worden genomen. Bovendien, de arbeidsverhoudingen zijn toch al niet al te best…’

Maar wat dan wel? ‘Op je kiezen bijten en doorzetten’, meent Maarten. ‘Met het kabinet om de tafel gaan zitten en duidelijkheid eisen over de vergoeding straks in 2022. En in gesprek blijven met de lokale overheden die weliswaar levering eisen, maar ondanks het rijden van de vakantiedienstregeling veelal gewoon de volle 100 procent hebben doorbetaald. Ik bedoel maar te zeggen: laten we niet toestaan dat de busbedrijven corona als argument gebruiken om onrendabele lijnen te schrappen en te bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Want daarmee zouden ze, vrees ik, meer kapot maken dan ons allemaal lief is.’

Deel deze pagina