INHUUR GEPENSIONEERDEN

‘WERKGEVERS ORGANISEREN HUN EIGEN KRAPTE’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld

‘HET INHUREN VAN GEPENSIONEERDEN IS KORTZICHTIG PERSONEELSBELEID’

De werkgevers in het streekvervoer schakelen in toenemende mate gepensioneerden in als buschauffeur. Bovendien gebeurt dat steeds vaker structureel. Omdat ze kampen met personeelstekorten, zeggen ze. Dit laatste betwijfelt FNV-bestuurder Edwin Kuiper. Maar belangrijker nog: het mag niet van de cao.

Op het busstation van Assen werd Edwin Kuiper onlangs aangeschoten door een buschauffeur die hem herkende als FNV-bestuurder in het streekvervoer. De man had een klacht. Hij had weliswaar een vast contract, maar slechts voor een beperkt aantal uren. Hij had gevraagd om een bredere aanstelling, maar die kreeg hij niet. Sterker nog, waar hij voorheen vaak meer uren werd ingehuurd, werd hij nu op een zijspoor gezet.

‘Dergelijke geluiden horen we vaker’, zegt Kuiper. ‘Uitzendkrachten die almaar geen vast contract krijgen of medewerkers met een klein contract die geen uitbreiding krijgen. Anderzijds klagen de werkgevers dat zij geen mensen kunnen vinden. Dat is raar, nietwaar? Het inzetten van gepensioneerden om zogenaamde “tekorten” op te vangen is een trend. Dat steekt onze achterban. Omdat zij zelf of collega’s wel meer uren willen maar niet krijgen.’

LANDELIJK PROBLEEM

Het kennelijke tekort aan buschauffeurs en de daarmee gepaard gaande inzet van gepensioneerden is een landelijk probleem, maar speelt met name in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. ‘Streekvervoerder Keolis’, aldus Kuiper, ‘wil zelfs graag een structurele inzet van gepensioneerden. Ook bij Arriva zien we dit. Deze vervoerder wil in ieder geval tot eind 2022 structureel AOW’ers inzetten.’

Hoe kan dat? In de cao staat immers dat dit toch echt niet de bedoeling is. Of zoals Kuiper zegt: ‘Deze mensen zijn niet voor niets met pensioen gegaan. Ze hebben hun bijdrage aan de maatschappij geleverd, en mogen nu genieten van hun welverdiende pensioen. Maar minstens zo belangrijk: op die manier maken ze plaats voor jongeren op de arbeidsmarkt.’

Wat staat er dan precies in de cao? Kuiper: ‘Dat een werkgever de inzet van AOW’ers tot een minimum zal beperken. Hij moet er alles moet aan hebben gedaan om personeel te vinden. AOW’ers mogen alleen worden ingezet wanneer de formatie op orde is en dan alleen in geval van piek en ziek. Deze bestaande afspraken dienen te worden gerespecteerd en er vindt geen uitbreiding plaats van de huidige AOW’ers binnen de bedrijven.’

‘Het lijkt er echter op dat veel werkgevers hun eigen krapte organiseren’, vervolgt hij. ‘Ze bellen een uitzendbureau, horen dat die niemand beschikbaar heeft, en roepen vervolgens met hun handen omhoog: “Ik kan niemand vinden”. Als dat veel gebeurt en het eigen personeel kan daardoor bijvoorbeeld geen vrije dagen of vakantie krijgen, dan begrijp ik dat de ondernemingsraad toch maar overweegt in te stemmen met het inhuren van gepensioneerden.’

GOEDKOPER

De drijfveer van deze werkgevers is volgens Kuiper geld. ‘AOW’ers zijn goedkoper. De werkgever hoeft voor hen geen sociale premies af te dragen, omdat ze met pensioen zijn en daardoor geen gebruik zullen maken van bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. Alles bij elkaar scheelt dit de werkgever een slok op een borrel.’

Hij noemt deze opstelling van de werkgever ‘kortzichtig personeelsbeleid. Waarschijnlijk omdat ze te goedkoop hebben ingeschreven op hun concessie en op deze manier toch nog geld proberen te verdienen. En zoals zo vaak gebeurt dat dus nu ook weer ten koste van het eigen personeel.’

Wat te doen? ‘Wij gaan nu onderzoeken of deze werkgevers structureel van de cao mogen afwijken. En de streekvervoermedewerkers in de medezeggenschap adviseren wij om vooral door te vragen, voordat ze instemmen met het structureel inhuren van gepensioneerden. Heeft de werkgever écht wel alle uitzendbureaus in de omgeving gebeld, of slechts één. Let er ook op of mensen met kleine contracten echt niet méér willen komen werken. En of uitzendkrachten die dat willen ook een vaste aanstelling krijgen, en niet aan het lijntje worden gehouden. Het is te gek voor woorden dat de werkgevers zeggen met personeelstekorten te kampen, terwijl er aan de andere kant mensen staan te dringen om meer te mogen komen werken.’

EDWIN KUIPER: ‘IK ADVISEER DE MEDEZEGGENSCHAP OM VOORAL DÓÓR TE VRAGEN’

Deel deze pagina