VERKIEZINGEN

STEMMEN OVER HET STREEKVERVOER

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, IStock

MEER PARTIJEN WILLEN OV-HUBS VERDER ONTWIKKELEN

De partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart bevatten verschillende beleidsvoornemens die het streekvervoer direct raken. Welke standpunten hebben de acht grootste partijen in de Tweede Kamer; VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA en ChristenUnie? Er is de nodige ambitie.

Het verkiezingsprogramma van de PVV is kort maar krachtig over mobiliteit. De partij van fractieleider Geert Wilders vindt dat mobiliteit in zijn algemeen, dus zowel auto als openbaar vervoer, betaalbaar moet blijven. Meer woorden besteedt de PVV niet aan dit onderwerp.

Ook de partij waarvoor Wilders eerder actief was, de VVD, focust deze verkiezingsronde weer geheel conform de traditie bij het onderwerp mobiliteit vooral op de automobilist. Inclusief een lastenverlichting voor automobilisten, maar wel met een kilometerheffing voor emissievrije auto’s, zodat zij wel meebetalen aan nieuwe wegen. Maar we doen de VVD onrecht als we het hierbij zouden laten. De partij wil namelijk ook meer lightrailverbindingen in de Randstad. En om te kunnen concurreren met het vliegtuig moeten het comfort, de frequentie en reistijden van de internationale trein en lange-afstandsbus verbeteren. Voorts is de VVD voor het verder ontwikkelen van ov-hubs en het enkelvoudig kunnen in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. De regio en steden moeten goed met het ov bereikbaar zijn.

Wat beloven de andere partijen hun kiezers?

CDA

• Ov-hubs verder ontwikkelen; • Experimenteren met deelvervoer en doelgroepenvervoer binnen ov-concessies; • Noorden en oosten van het land beter en sneller bereikbaar maken en aansluitingen met België en Duitsland realiseren.

D66

• Ov-hubs verder ontwikkelen; • Reizen met ov tot 700 kilometer afstand moet goedkoper worden dan reizen per auto of vliegtuig; • Spreidingsafspraken met werkgevers en onderwijs om spitsdrukte te verlagen; • Meer mobiliteitshubs; • Ontwikkeling van MaaS-apps stimuleren; • Lelylijn en de verbinding Breda – Utrecht moet de aansluiting tussen de regio en de Randstad verbeteren.

GROENLINKS

• Rechtstreekse verbinding Groningen – Randstad; • Snelle intercity Eindhoven – Düsseldorf; • Eens per uur treinen naar Brussel, Londen en Parijs.

SP

• Geen marktwerking in het ov; • Mogelijkheid voor provincies eigen vervoerbedrijven op te richten en álle kernen in een gungebied te bedienen; • Stad- en streekvervoer gratis voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking; • ProRail en NS weer samenvoegen tot één publiek spoorbedrijf; • Afschaffen vervoerautoriteiten in Rotterdam-Den Haag en Amsterdam.

PVDA

• Kortere reistijd tussen Randstad en Noord-, Oost- en Zuid-Nederland; • Alle grote steden in 2030 minstens vier keer per uur bereikbaar per trein; • Het ov-netwerk in de Randstad wordt 24-uurs metronet; • Internationaal treinverkeer verbeteren om goed alternatief te zijn voor vliegen; • Ov-tarieven verlagen; • Combinatie ov en fiets stimuleren.

CHRISTENUNIE

• Lopen en fietsen voor de korte afstanden, openbaar vervoer voor de lange afstanden; • Investeren in nieuwe stations, spoorverdubbeling, aanleg van meer spoor, lightrail en ander hoogwaardig ov in stedelijk gebied; • Gratis ov voor meereizende kinderen en goedkoper voor scholieren; • Goedkoper ov voor iedereen door laag btw-tarief van 6 procent; • Enkelvoudig kunnen in- en uitchecken bij verschillende vervoerders; • NS op het hoofdrailnet houden en geen verdere decentralisatie van het regionale spoornet.

OOK GELIEFD: GRATIS/GOEDKOPER OV EN ENKELVOUDIG KUNNEN IN- EN UITCHECKEN

Deel deze pagina