PENSIOENWENSEN

AFTELLEN TOT 1 APRIL

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Shutterstock

DE BOND ZET IN OP DE MAXIMALE RUIMTE, NAMELIJK DRIE JAAR EERDER STOPPEN MET WERKEN

De werkgevers en de bonden in het streekvervoer zijn momenteel druk bezig met het maken van afspraken over een nieuwe regeling voor eerder stoppen met werken én de uitbreiding van de bestaande ouderenregeling c.q. het generatiepact. Het zijn spannende weken, want ze willen er snel uitkomen.

Een grap? Integendeel! We hebben het over uitermate belangrijke onderwerpen die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor het personeel in het streekvervoer. Maar er staat druk op de ketel. In de onlangs afgesloten 'crisis-cao' (vanwege corona) is immers afgesproken dat de partijen er uiterlijk 1 april aanstaande uit moeten zijn. Dus nog even geduld en aftellen tot 1 april. Dan zal duidelijk worden of streekvervoermedewerkers in onregelmatige diensten gebruik kunnen maken van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU, ook bekend als het pensioenakkoord). Deze regeling is zoals bekend een nogal beladen onderwerp. Overheid, werkgevers en bonden hebben er jarenlang over gesteggeld. En ook daarna was het nog maar afwachten welke werknemers in zware beroepen er daadwerkelijk gebruik van zouden kunnen maken. Bedrijven en sectoren dienen hier namelijk zelf afspraken over te maken in de cao. Zoals nu dus gebeurt in het streekvervoer.

FATSOENLIJKE REGELING

Het werk op de bus en trein is onder meer vanwege de grote onregelmatigheid een zwaar beroep. Wat het extra zwaar maakt is dat de AOW-leeftijd de laatste jaren hard is gestegen. Daarnaast zijn eerdere regelingen om vervroegd uit te kunnen treden (VUT, pre-pensioen) allemaal afgeschaft.

De FNV vindt het belangrijk dat elke werknemer op tijd en nog gezond aan zijn pensioen kan beginnen. Met de werkgevers is daarom afgesproken om voor 1 april 2021 'een fatsoenlijke regeling' te hebben voor de nieuwe cao vanaf 1 juli 2021. De bond zet in op de maximale ruimte die de RVU biedt: drie jaar eerder stoppen met werken voor de zware beroepen.

VANAF 59 JAAR

De RVU-regeling geldt vooralsnog voor vijf jaar. In de meest uitgebreide variant kan iedereen die binnen die periode de pensioengerechtigde leeftijd bereikt er aan deelnemen. Hij of zij mag de regeling dan vervolgens ook afmaken. Er is dus na die vijf jaar nog maximaal drie jaar uitloop. Teruggerekend betekent dit dat de maximale regeling open staat voor streekvervoermedewerkers die nu 59 jaar of ouder zijn.

FNV-bestuurder Marijn van der Gaag: ‘Ik weet dat critici zullen zeggen: “Maar vroeger konden we met 63 of zelfs nog eerder met pensioen”. Ja, zegt ik dan, maar nú hebben we vanaf 67 jaar. En met de regeling kan het opeens alsnog drie jaar eerder. Nog eerder kan ook, maar dat kon de afgelopen jaren ook al. Maar toen en nu nog steeds alleen op eigen kosten.’

INVERDIENEFFECTEN

Van der Gaag wijst op de forse inverdieneffecten voor de werkgevers. ‘Als je de RVU-bijdrage afzet tegen een voltijdssalaris, dan is de kostenbesparing aanzienlijk. Ziekteverzuim wordt voorkomen en ook de extra kosten van de ouderenregeling vallen weg. Daarnaast wordt de sector vanwege corona geconfronteerd met krimp in plaats van krapte op de arbeidsmarkt. De RVU-regeling is een regeling waarmee werkgevers kosten besparen, verder kunnen afschalen en op een nette en fatsoenlijke manier van ouder personeel afscheid kunnen nemen na jaren van zware arbeid.’

Voor de werknemers die niet in aanmerking komen voor de RVU-regeling (of die er geen gebruik van willen maken) wil de bond aanvullende afspraken maken in het kader van de ouderenregeling/generatiepact. Zodat zij minder kunnen gaan werken zonder daar evenredig veel loon voor te moeten inleveren. Ook deze afspraken zijn volgens Van der Gaag betaalbaar voor de werkgevers omdat hier eveneens inverdieneffecten zijn. Bijkomend voordeel van de generatiepact- en RVU-afspraken is dat wanneer ouderen eerder stoppen met werken, dit ook meer werkzekerheid en vaste banen schept voor jongeren.

WANNEER OUDEREN EERDER STOPPEN, SCHEPT DIT MEER WERKZEKERHEID EN VASTE BANEN VOOR JONGEREN

Deel deze pagina