EBS

UITSTEL VOOR AFSCHALINGSSCENARIO

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

‘HET FLEX-SYSTEEM WORDT MISBRUIKT EN MOET EERLIJKER’

Geef Oguz Sükür vandaag nog de politieke zeggenschap in Den Haag, en hij zorgt er morgen voor dat de busbedrijven minimaal een half jaar, misschien zelfs wel een jaar, uitstel krijgen voor het opstellen van het verplichte plan waarmee zij denken verder te kunnen zonder extra coronasteun van de overheid.

Op 17 maart aanstaande vinden in Nederland parlementsverkiezingen plaats. Stel dat jij in de Tweede Kamer zou worden gekozen, wat zou jij dan als politicus veranderen ten gunste van jouw werk nu in het ov? We vroegen het diverse leden van FNV Streekvervoer.

Wie ben je?

'Oguz Sükür, 44 jaar, chauffeur bij EBS concessie Haaglanden en 15 jaar werkzaam in het streekvervoer.'

Ga je stemmen?

'Ja.'

Waarom?

'Ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heb daar geleerd dat verkiezingen een van de belangrijkste pijlers onder een rechtsstaat zijn. En hoe meer mensen stemmen, hoe eerlijker de uitkomsten. Bovendien: wie niet stemt mag achteraf ook niet klagen.'

Hou je rekening met wat jouw partij zegt over het ov?

'Natuurlijk. Ik wil weten wat de partij waar ik op stem voor heeft met de sector waarin ik werk. Het ov is bovendien belangrijk voor een dicht bevolkt land als Nederland.'

Kijk je ook naar wat jouw partij zegt over flex?

'Ja, want ik vind het systeem zoals het nu wordt toegepast te flexibel en te veel in het voordeel van de werkgever in plaats van de werknemer. Het systeem wordt misbruikt en moet eerlijker, in de vorm zoals flex werkelijk bedoeld is.'

Hoe sta je tegenover de regeling voor vervroegd uittreden (RVU)?

'Ik hou me nog niet actief bezig met mijn eigen pensioen, wel met dat van mijn collega’s. Maar dat komt doordat ik ook in de ondernemingsraad zit. Voor corona speelde het vraagstuk van de vergrijzing in onze sector en de mogelijkheid voor meer instroom van jongeren ook al. Nu is dit vraagstuk actueler dan ooit. De streekvervoerbedrijven moeten dit jaar een plan opstellen waarmee zij denken verder te kunnen zonder coronasteun. Afschaling, dus doorgaan met minder werknemers, is een van de opties. In dat geval is de RVU-regeling absoluut een oplossing. Hiermee kunnen relatief dure oudere arbeidskrachten eerder uitstromen en plaats maken voor goedkopere jongeren. Los daarvan: buschauffeur is een zwaar beroep, dus mensen moeten eerder kunnen stoppen en toch een eerlijk pensioen overhouden. Ze hebben er immers dertig of veertig jaar keihard voor gewerkt.'

Tot slot: wat vind je het allerbelangrijkste dat de politiek zou moeten veranderen of verbeteren voor het ov en de mensen die er werken?

'De streekvervoerders moeten zoals ik hiervoor al noemde halverwege dit jaar een afschalingsscenario hebben opgesteld. Ik vind halverwege dit jaar echter te vroeg voor zo’n plan. We leven nog steeds met corona en het is absoluut onvoorspelbaar wat het effect van de vaccinaties zal zijn. Dat weten we pas eind september, begin oktober. Pas daarna zal het “normale” leven zich heel langzaam weer moeten hervinden. Dan kan het scholierenvervoer mogelijk pas weer beginnen, en stappen de eerste forensen misschien weer in de bus. Dus als ik het in de politiek voor het zeggen zou krijgen, dan zou ik het verplicht opstellen van dat plan uitstellen tot op zijn vroegst begin 2022. Vervolgens krijgen de busvervoerders van mij daar de eerste helft van dat jaar de tijd voor. Dat is dan toch ook veel eerlijker?'

‘HALVERWEGE DIT JAAR AL EEN AFSCHALINGSSCENARIO IS TE VROEG’

Deel deze pagina